Bisa Jadi Inspirasi, Ini 5 Ayat Alquran Tentang Sabar

Sabar adalah sebagian dari iman

22 Juni 2021

Bisa Jadi Inspirasi, Ini 5 Ayat Alquran Tentang Sabar
Freepik

Dalam Islam, sabar adalah salah satu sifat yang harus dimiliki orang beriman. Untuk kamu yang sedang perlu penyemangat, inilah beberapa ayat Alquran mengenai sabar. 

Sabar berarti bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Juga, menahan diri dalam keadaan lapang dan sempit, dari hawa nafsu yang menggoyahkan iman. 

Menurut pendapat Abu Ismail al Harawi dalam Kitab Manazil as-Sairin, sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi dan menahan lisan agar tidak mengeluh, serta sabar karena Allah. 

Bahkan di dalam Alquran, disebutkan sabar sebanyak 70 kali. Lalu, ayat mana saja yang berbicara tentang sabar? Popmama.com akan menjelaskannya untuk mama.

1. Al Baqarah ayat 45

1. Al Baqarah ayat 45
Freepik

Wasta'iinuu bissabri was salaah, wa innahaa lakabii ratun illa alal khaashi'iin

Artinya:

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Tafsir:

Dari kemenag.go.id, maksud sabar di sini adalah sikap dan perilaku seperti tabah menghadapi kenyataan yang terjadi, tidak panik, dan tetap mampu mengendalikan emosi. Dengan tenang menerima kenyataan serta memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya dengan baik. 

Juga dengan tenang dan penuh perhitungan serta tawakal melakukan perbaikan dengan menghindari sebab-sebab kegagalan. 

Bersikap sabar berarti mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan-Nya. Yaitu dengan cara mengekang syahwat dan hawa nafsu dari semua perbuatan yang terlarang. 

Melakukan salat dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan dengan salat itu pula kita selalu ingat kepada Allah, sehingga hal itu akan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek, baik diketahui orang lain, maupun tidak. Salat adalah ibadah yang sangat utama di mana kita dapat bermunajat kepada Allah lima kali setiap hari.

Editors' Picks

2. Surat Al Baqarah ayat 153

2. Surat Al Baqarah ayat 153
Unsplash/Mishary Alafasy

Yaaa ayyuhal laaziina aamanus ta'iinuu bissabri was salaah, innal laaha ma'as saabiriin

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah SWT) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Tafsir:

Tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan salat. 

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah, baik dalam rangka melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, maupun menghadapi cobaan, yaitu dengan sabar dan salat yang disertai rasa khusyuk. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar dengan memberikan pertolongan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan.

3. Surat Al Baqarah ayat 155-156

3. Surat Al Baqarah ayat 155-156
Freepik/Rawpixel.com

Wa lanablu wannakum bishai'im minal khawfi waljuu'i wa naqsim minal amwaali wal anfusi was samaraat, wa bashshiris saabirin (155) Allaziina izaaa asaabathum musiibatun qooluuu innaa lillaahi wa innaaa ilaihi raaji'uun (156)

Artinya

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar (155). Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya lah kami kembali)  (156).

Tafsir:

Kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan Allah SWT pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. 

Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup. Yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apa pun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, Inna lilla hi wa inna ilaihi ra ji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). 

Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah; pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. 

Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran.

4. Surat Al Baqarah ayat 177

4. Surat Al Baqarah ayat 177
(Unsplash/Abdullah Faraz)

Laisal birra an tuwalluu wujuuhakum qibalal mashriqi walmaghribi wa laakinnal birra man aamana billaahi wal yawmil aakhiri wal malaaa 'ikati wal kitaabi wan nabiyyiina wa aatal maala 'alaa hubbihii zawilqurbaa walyataa ma walmasaakiina wabnas sabiili wassa ilina wa fir-riqab, wa aqamas salata wa atazzakah wal mufuna bi'ahdihim iza ahadu, was sabirina filba sa'i waddarra'i wad hinalbas, ula ikalllazina sadaqu, wa ulaika humul muttaqun

Artinya: 

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
 

Tafsir:

Ayat ini menjelaskan bahwa kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, yaitu salat tanpa dibarengi kekhusyukan dan keikhlasan, karena menghadapkan hal itu bukanlah pekerjaan yang susah. Tetapi kebajikan yang sesungguhnya itu ialah pada hal-hal sebagai berikut: 

Kebajikan orang yang beriman kepada:

  • Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun;
  • Hari akhir yaitu hari pembalasan segala amal perbuatan selama di dunia, sehingga mendorong manusia untuk selalu berbuat baik;
  • Malaikat-malaikat yang taat menjalankan perintah Allah dan tidak pernah berbuat maksiat sehingga mendorong manusia untuk meneladani ketaatannya; 
  • Kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul; 
  • Dan nabi-nabi yang selalu menyampaikan kebenaran meskipun banyak yang memusuhinya.

Kebajikan orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat yang kurang mampu, anak yatim, karena mereka sudah kehilangan orang tua. Sehingga setiap orang beriman patut memberikan kebaikan kepada mereka: orang-orang miskin yang hidupnya serba kekuarangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir yang kehabisan bekal perjalanan, peminta-minta untuk meringankan penderitaan dan kekurangannya, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang timbul akibat praktik perbudakan.

Kebajikan orang yang melaksanakan salat dengan khusyuk dan memenuhi syarat dan rukunnya, menunaikan zakat sesuai ketentuan dan tidak menunda-nunda pelaksanaannya, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan tidak pernah mengingkarinya, orang yang sabar dalam kesulitan, kemiskinan, penderitaan, dan pada masa peperangan dengan segala kesengsaraan, kepedihan dan berbagai macam kekurangan.

Orang yang mempunyai sifat-sifat ini, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah.

5. Surat Ali Imran ayat 125

5. Surat Ali Imran ayat 125
unsplash.com/Ed Us

Balaaa, tin tasbiruu wa tattaquu wa yaatuukum min fawrihim haazaa yumdidkum Rabbukum bikhamsati aalaafim minal malaaa'ikati musawwaimiin

Artinya:

Ya (cukup). Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda. 

Tafsir:

"Ya" cukup. Meskipun jumlah tersebut sudah cukup, tetapi jika kamu bersabar menghadapi lawan dan bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, ketika mereka, orang-orang kafir, datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang tampak berupa lima ribu malaikat yang memakai tanda.

Yaitu malaikat yang akan terlibat langsung dalam peperangan sesuai cara dan ketentuan Allah. Para malaikat tersebut digambarkan seperti para pemberani dalam peperangan yang lazimnya menggunakan tanda-tanda khusus.

Hal ini berlaku juga untuk kamu yang ingin menyebarkan kebaikan yang berdasarkan Alquran dan hadis sahih. Tak perlu takut diserang dan tetaplah bersabar karena Allah SWT akan selalu melindungi umat-Nya. 

Itu dia beberapa ayat tentang sabar yang bisa jadi acuan kamu dalam menjalani kehidupan ini. Semoga selalu jadi inspirasi, ya!

Baca juga:

Tanya Ahli

Mulai konsultasi seputar parenting yuk!

Hai Ma, mama mulai bisa bertanya dan berbagi pengalaman dengan ahli parenting.