5 Tahap Bacaan Zikir Pagi dan Petang Beserta Terjemahan dan Artinya

Bisa menambah pahala jika diamalkan setiap hari!

27 Juli 2021

5 Tahap Bacaan Zikir Pagi Petang Beserta Terjemahan Artinya
Freepik/free picture

Salah satu cara untuk terus mengingat Allah adalah dengan berzikir. Zikir dilakukan dengan menyebut lafaz-lafaz pujian untuk Allah yang bisa diamalkan kapan saja.

Namun, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa waktu yang paling utama untuk berzikir adalah pada pagi dan petang hari, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al Ahzab ayat 42-43 yang artinya:

"Dan bertasbihlah kepada Nya diwaktu pagi dan sore. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampun untukmu) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman,"

Selain itu, dijelaskan pula dalam surah Ar Rum ayat 17 yang artinya:

"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di sore hari dan waktu kamu berada di waktu pagi hari,"

Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai bacaan zikir pagi dan petang, berikut Popmama.com telah merangkum beberapa tahapan yang dapat kamu baca. Jangan lupa diamalkan setiap hari, ya!

1. Manfaat dan keutamaan zikir pagi dan petang

1. Manfaat keutamaan zikir pagi petang
Freepik

Zikir pagi sangat dianjurkan untuk dilakukan guna menambah pahala. Keutamaan zikir pun telah dijelaskan dalam hadist, sebagaimana Rasulullah bersabda:

"Aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah mulai dari waktu salat Subuh hingga terbit matahari lebih aku cintai daripada memerdekakan empat orang budak dari putra Nabi Ismail AS. Dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah mulai dari waktu salat Ashar sampai terbenam matahari lebih aku cintai daripada memerdekakan empat orang budak,"

Tak hanya itu, zikir juga merupakan amalan yang bisa mengangkat derajat muslim dan memberikan ketenangan jiwa, sebagaimana dalam hadits:

"Maukah aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci disisi Raja-Mu (Allah) dan paling mengangkat derajatmu; lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, Para sahabat yang hadir berkata: Mau (wahai Rasulullah) Beliau bersabda: Zikir kepada Allah Yang Mahatinggi,"

(HR Tirmidzi).

Editors' Picks

2. Bacaan zikir pagi dan petang yang pertama

2. Bacaan zikir pagi petang pertama
Freepik/free picture

Untuk meraih pahala dari berzikir pagi dan petang, mulailah dengan bacaan di bawah ini terlebih dahulu:

"Bismillahilladzii laa yadhurru ma'asmihi syai-un fil ardhi wa laa fissamaa-i, wa huwassamii'ul 'alimm,"

Artinya:

"Dengan nama Allah, yang bila nama-Nya disebut, segala sesuatu yang berada di bumi dan di langit tidak akan berbahaya, Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,"

3. Membaca ayat kursi

3. Membaca ayat kursi
Freepik/Jcomp

Setelah dimulai dengan bacaan di atas, kamu bisa melanjutkannya dengan membaca ayat kursi seperti di bawah ini:

"Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyumm, laa ta'khuduhuu sinatun wa laa naum, lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi, man dzalladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi idznih, ya'lamu maa bainaa aidiihiim wa maa khalfahum, wa laa yuhiithuuna bi syai-in min 'ilmihii ilaa bimaa syaa-a, wa si'a kursiyyuhussamaawaati wal ardhi, wa laa ya-uuduhu hifzhuhumaa wa huswal 'aliyyul 'azhiim,"

Artinya:

"Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (Makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang dihadapan mereka dan dibelakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar,"

4. Bacaan zikir pagi dan petang lainnya

4. Bacaan zikir pagi petang lainnya
Pexels/Tayeb MEZAHDIA

Zikir pagi dan petang juga dapat dilanjutkan dengan membaca surat-surat lainnya seperti Al- Iklash, Al Falaq dan Surat An Naas, masing-masing dibaca sebanyak 3 kali seperti sabda Rasulullah:

"Bacalah Surat Al Ikhlash, Al Falaq dan An Nas, di waktu pagi dan sore sebanyak 3 kali. Itu cukup bagimu untuk mencegah semua marabahaya," 

(HR Abu Daud dan Tirmidzi)

"Hasbiyallahu laa ilaaha illaa huwa, 'alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul 'arsyil 'azhiim,"

Artinya:

"Cukuplah bagiku Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, Dialah Tuhan Arsy yang sangat agung,"

"Allahumma anta rabbii laa ilaaha illaa anta, khalaqtanii wa anaa 'abduka, wa anaa 'alaa 'ahdika mastatha'tu, a'uudzubika min syarrimaa shana'tu, abuu-u laka bini'matika 'alayya, wa abuu-u laka bidzanbii, faghfirlii fa-innahuu la yaghfirudzdzunuuba illaa anta,"

Artinya:

"Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengkui segala nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui semua dosaku, oleh karena itu ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau,"

"Allahumma 'aafinii fii badanii, allahumma 'aafinii fii sam'ii, allahumma 'aafinii fii basharii, laa ilaaha illaa anta. Allahumma innii a'uudzubika minal kufri wal faqri, allahumma innii, allahumma innii a'uudzubika min 'adzaabil qabri, laa ilaaha illaa anta,"

Artinya:

"Ya Allah, selamtkanlah tubuhku (dari penyakit maksiat dan segala yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku, Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tiada Tuhan yang layak disemabah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksaan kubur, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau,"

"Laa ilaaha illaallahu wahdahuu laa syariika lahuu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir,"

Artinya:

"Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milik-Nya, Dia mampu menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu,"

"Laa ilaaha illaallahu wahdahuu laa syariika lahuu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir,"

Artinya:

"Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milik-Nya, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu,"

5. Bacaan zikir pagi dan petang yang terakhir

5. Bacaan zikir pagi petang terakhir
Unsplash/Jeremy Yap

Sebagai penutup bacaan zikir pagi dan petang, kamu bisa membaca beberapa bacaan di bawah ini:

"Allahumma inni as-alukal 'afwa wal'aafiyati fiiddunyaa wal aakhirati, allahumma inni as-alukal 'afwa wal'aafiyati fii diinii wa dunya ya wa ahlii wa maalii, wa 'an yamiinii wa 'an syimaalii, wa min fauqii wa a'uudzubika bi'azhamatika an ughtala min tahtii,"

Artinya:

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku memohon pada-Mu ampunan dan keselamatan dalam Agama, Dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat (aib dan kekurangan)ku dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan atasku, serta aku memohon perlindungan dengan keagungan-Mu agar tidak disambar (hal buruk) dari bawahku,"

"Allahumma 'aalimal ghaibi wasy-syahaadati, faathirassamaawaati wal ardh, rabba kulli syai-in wa maliikah, asyhadu an laa ilaaha illaa anta, a'uudzubika min syarri nafsii, wa syarrisy syithaani wa syirkih(i), wa an aqtarifa 'alaa nafsii suu-an, au ajurrahu ilaa muslim,"

Artinya:

"Ya Allah, yang Maha Mengetahui hal gaib dan nyata, wahai Pencipta langit dan bumi, Tuhan dan raja dari segala sesuatu. Aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku berlindung dari keburukan diriku, setan dan para sekutunya, (aku juga berlindung kepadaMu) agar tidak mendatangkan keburukan kepada diriku sendiri atau kepada muslim lainnya,"

"Yaa hayyu yaa qayyuum, birahmatika astaghii-tsu, ashlih lii sya`nii kullah, wa laa takilnii ilaa nafsii tharfata 'ainin abadan,"

Artinya:

"Wahai (Tuhan) Yang Maha Hidup, yang terus menerus mengurus makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah semua urusanku, dan janganlah sedikitpun Engkau biarkan hal itu bersandar padaku,"

"Subhaanallahi wa bihamdihi,"

Artinya:

"Maha suci Allah, dengan segala pujianku untuk-Nya,"

"Laa ilaaha illaallahu wahdahuu laa syariika lahuu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir,"

Artinya:

"Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, semua kerajaan dan segala pujian hanyalah milik-Nya, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu,"

"Subhaanallah" (dibaca 100 x)
"Alhamdulillah" (dibaca 100 x)
"Allahu akbar" (dibaca 100 x)

Artinya :

"Maha suci Allah"
"Segala puji bagi Allah"
"Maha Besar Allah"

Nah, itulah kelima tahap bacaan zikir pagi dan petang beserta terjemahan dan artinya. Semoga bermanfaat dan selamat mengamalkannya!

Baca juga:

Tanya Ahli

Mulai konsultasi seputar parenting yuk!

Hai Ma, mama mulai bisa bertanya dan berbagi pengalaman dengan ahli parenting.