5 Pilihan Doa-Doa Baik untuk Bayi yang Baru Lahir

Bacakan doa selalu supaya keberkahan dan kebaikan mengiringi kehidupan si Kecil

13 Juli 2021

5 Pilihan Doa-Doa Baik Bayi Baru Lahir
Freepik

Saat si Kecil baru saja lahir, berbagai perasaan campur aduk rasanya ya, Ma. Mulai dari rasa haru, bahagia, sampai tak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

Oleh sebab itu, salah satu cara untuk bisa mensyukuri atas kelahiran anak adalah dengan membacakan doa. Mengiringi kehidupan awal si Kecil dengan doa yang baik akan membuat hidupnya semakin berkah.

Apa saja bacaan doa yang bisa diucapkan untuk menyambut bayi yang baru lahir?

Berikut Popmama.com rangkum 5 pilihan doa-doa untuk bayi baru lahir:

1. Memberikan doa supaya anak tumbuh sehat

1. Memberikan doa supaya anak tumbuh sehat
Freepik

Allâhummaj’alhu bârran taqiyyan rasyîdan wa-anbit-hu fil islâmi nabâtan hasanan

Artinya:

“Ya Allah, jadikanlah ia (bayi) orang yang baik, bertakwa, dan cerdas. Tumbuhkanlah ia dalam Islam dengan pertumbuhan yang baik.”

Dilansir Nadhlatul Ulama (NU) Online, ini merupakan salah satu doa yang bisa Mama bacakan pada bayi yang baru lahir. Membacakan doa ini bisa menjadi harapan kelak anak bisa tumbuh dengan sehat, baik, serta dalam iman Islam yang sempurna.

Setelah membacakan doa ini, jangan lupa iringi juga dengan surat Al-Ikhlash dan Al-Qadr di telinga kanan bayi, ya.

Editors' Picks

2. Memohon perlindungan dari hal-hal buruk

2. Memohon perlindungan dari hal-hal buruk
Pixabay/Falco

Wa innî u’îdzu bika wadzurriyyatahâ minasysyaithânir rajîm (Q.S. Ali Imran (3: 36))

Artinya:

“Aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari pada setan yang terkutuk.”

Membacakan potongan surat pendek ini juga bisa menjadi doa untuk bayi yang baru lahir, Ma. Doa ini berisi harapan semoga kelak si Kecil selalu dilindungi dari hal-hal yang buruk, termasuk dari godaan setan yang terkutuk.

Seperti diketahui, hal-hal buruk akan selalu juga mengiringi kehidupan seseorang. Diharapkan dengan membacakan doa ini kelak anak mama akan selalu berada dalam perlindungan Allah SWT.

3. Ucapan hadiah doa saat mengunjungi bayi baru lahir

3. Ucapan hadiah doa saat mengunjungi bayi baru lahir
Pixabay/Chzaib

Baarokallahu laka fil mauhuubi laka wa syakartal waahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrohu

Artinya:

“Semoga Allah memberi berkah dalam anugerah yang diberikan padamu. Semoga kamu dapat bersyukur kepada yang memberi anugerah itu, dan semoga anak ini menjadi dewasa serta berbakti kepadamu.”

Ketika Mama sedang mengunjungi teman yang baru saja melahirkan, Mama juga bisa memberikan doa ini sebagai hadiah yang paling istimewa. Doa ini menjadi harapan agar bayi tersebut bisa tumbuh dengan bakti pada orangtuanya sampai dewasa kelak.

4. Meminta perlindungan kepada Allah SWT

4. Meminta perlindungan kepada Allah SWT
Freepik

A'uudzu bikalimatillaahi at-taammati min kulli syaithaanin wa haammatin wamin kulli 'ainin lâmmatin

Artinya:

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari segala setan, kesusahan, dan pandangan yang jahat."

Membacakan doa ini di telinga kanan bayi yang baru lahir juga sangat baik dilakukan secara teratur lho, Ma. Ini bisa menjadi harapan juga semoga nantinya keberkahan selalu mengiringi kehidupan anak.

Bisa juga menjadi doa kelak semoga anak akan selalu mendapatkan perlindungan kepada Allah SWT.

5. Bacakan surat Al-Fatihah

5. Bacakan surat Al-Fatihah
Pexels/Abdulmeilk Majed

Selain menjadi bacaan salat, surat Al-Fatihah juga menjadi salah satu doa yang baik diucapkan ketika ada bayi yang baru saja lahir. Doa pembuka Al-quran, surat Al Fatihah juga bisa menjadi doa pembuka rezeki dan membawa kebaikan bagi kehidupan.

Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmaanirrahiim. Maaliki yaumiddiin. Iyyaka nabudu waiyyaaka nastaiin. Ihdinashirratal mustaqim. shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi alaihim waladhaalin

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugrahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. (QS Al Fatihah: 1-7)

Nah, jangan lupa untuk selalu membacakan doa-doa untuk bayi baru lahir agar kehidupannya dipenuhi dengan segala kebaikan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya, Ma.

Baca juga: 

Tanya Ahli

Mulai konsultasi seputar parenting yuk!

Hai Ma, mama mulai bisa bertanya dan berbagi pengalaman dengan ahli parenting.