Cara Mudah Menghitung Zakat Fitrah dan Besarannya

Jangan sampai salah hitung, Ma

26 Maret 2024

Cara Mudah Menghitung Zakat Fitrah Besarannya
Freepik/master1305

Hukum zakat adalah wajib jika kamu mampu secara finansial yang sudah mencapai batas minimal membayar zakat atau nisab.

Seorang muslim yang mampu secara ekonomi diwajibkan menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, baik itu melalui panitia zakat ataupun didistribusikan sendiri. 

Nah, ketika seseorang sudah memenuhi syarat cara perhitungan zakat fitrah maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan. Bagaimana penjelasannya?

Simak penjelasan Popmama.com tentang besaran serta cara menghitung zakat fitrah dengan beras dan uang berikut ini.

1. Syarat melakukan zakat fitrah

1. Syarat melakukan zakat fitrah
Freepik

Dalam hukumnya, ada beberapa syarat seseorang mengeluarkan zakat, yaitu:

  • Islam,
  • Merdeka,
  • berakal dan baligh,
  • hartanya memenuhi nisa.

Dalam Islam sendiri ada dua jenis zakat, yakni zakat mal dan zakat fitrah.

Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan ketentuan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan secara syarak.

Zakat fitrah merupakan zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu baik itu lelaki dan perempuan muslim dengan beberapa syarat yang sudah ditetapkan. Saat bulan Ramadan, zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim tak lain adalah zakat fitrah.

2. Cara perhitungan zakat fitrah

2. Cara perhitungan zakat fitrah
aldohysa.blogspot.com

Zakat fitrah adalah satu rangkaian yang tak boleh terpisahkan dengan ibadah puasa Ramadan. Ini berfungsi untuk menyucikan harta yang dimiliki seseorang dari segala kotoran yang selama ini ada ketika bermuamalah dengan sesama manusia.

Zakat Fitrah juga bisa membersihkan (fitrah) diri dan jiwa, serta memperoleh pahala yang begitu banyak. Kewajiban dalam membayar zakat fitrah memang sudah banyak dijelaskan di dalam Firman Allah SWT dan sabda Rasullullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

“Puasa bulan Ramadan digantungkan antara langit dan bumi, dan tak akan diterima (dengan sempurna oleh Allah SWT) kecuali dengan Zakat Fitrah. Umumnya, Zakat Fitrah harus sudah dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri berlangsung.”

Nah, untuk perhitungan zakat fitrah sesuai ajaran agama Islam yakni sebesar 1 Sha yang berarti 4 Mud dan untuk 1 Mud bernilai 676 Gram.

Adapun cara perhitungan zakat fitrah yang lebih mudah yakni dengan membayar beras sebanyak 2,5 kilogram. Lalu untuk jumlah uang yang dapat dibayarkan untuk membayar zakat fitrah adalah sebagai ganti makanan pokok sendiri yakni harga per kilogram pokok tadi dikali jumlah zakat fitrah yang dibayarkan.

Contohnya jika harga 1 kilogram beras adalah Rp 12.000,00 maka kalikan dengan 2,5 kilogram sehingga zakat fitrah yang harus ditunaikan adalah sebesar Rp 30.000,00.

3. Bacaan niat zakat fitrah

3. Bacaan niat zakat fitrah
Freepik

Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga:

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻨِّﻰْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُﻨِﻰْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya: “Aku niat mengeluarkan Zakat Fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala."

Niat zakat fitrah untuk diri sendiri:

 ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺍَﻥْ ﺍُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻰْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya: “Aku niat mengeluarkan Zakat Fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala.”

Itulah tadi penjelasan tentang jumlah besaran serta cara menghitung zakat fitrah dengan uang dan beras di bulan Ramadan. Pada saat pembayaran, jangan lupa baca niat zakat fitrah seperti yang tertulis di atas.

Baca juga:

The Latest