50 Renungan Ayat Alkitab untuk Janin dalam Kandungan

Ada banyak ayat Alkitab yang bisa jadi renungan saat hamil nih, Ma

1 April 2024

50 Renungan Ayat Alkitab Janin dalam Kandungan
Pexels/Joshimer BiƱas

Alkitab menjadi pedoman dalam hidup yang dapat memberikan tuntunan serta pembelajaran bagi kehidupan setiap manusia, terutama untuk para umat Kristiani. 

Alkitab mencakup banyak sekali pedoman aspek kehidupan yang dapat ditemukan, tak terkecuali tentang janin di dalam kandungan. Lalu,tahukah Mama bahwa ada begitu banyak ayat Alkitab yang membahas tentang anak-anak dan janin dalam kandungan?

Ayat-ayat Alkitab tersebut berisikan rencana Tuhan, pemeliharaan Tuhan serta doa-doa yang dapat Mama panjatkan untuk si Kecil sejak dalam kandungan.

Berikut 50 renungan ayat Alkitab untuk janin dalam kandungan yang sudah Popmama.com rangkum untuk Mama.

Yuk, disimak sebagai kumpulan doa sehari-hari!

1. Ayat Alkitab tentang rencana Tuhan terhadap anak dari sejak dalam kandungan

1. Ayat Alkitab tentang rencana Tuhan terhadap anak dari sejak dalam kandungan
Freepik/Jcomp

Sebagai umat Kristiani, tentunya kita percaya bahwa seluruh hidup kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Begitu juga  dengan anak kita, bahkan sejak dari dalam kandungan. 

Apabila Mama perhatikan, ada beberapa ayat dalam Alkitab yang menekankan rencana Tuhan atas hidup anak kita, antara lain:

Yeremia 1:5

”Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.”

Mazmur 139:16

“mata-Mu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu juga dari padanya.”

Yesaya 49:5

“Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya,”

1 Raja-Raja 8:19

“hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk nama-Ku.”

Mazmur 127:4

“Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda.”

Yeremia 29:11

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”

Roma 8:29

“Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.”

Efesus 2:10

“Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya.”

Editors' Pick

2. Ayat Alkitab tentang janin yang dipilih dan ditetapkan Tuhan

2. Ayat Alkitab tentang janin dipilih ditetapkan Tuhan
Freepik/pvproductions

Kelahiran seorang anak ke dunia bukanlah sebuah kebetulan. Di balik setiap hidup yang diberikan, Tuhan telah memilih dan menetapkan umat-Nya. 

Berikut ayat-ayat yang menggambarkan panggilan Tuhan terhadap janin sejak berada di dalam kandungan, antara lain: 

Galatia 1:15

“Tetapi waktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya,”

Mazmur 22:11

“Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku.”

Yesaya 46:3b

“hai orang-orang yang Kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang Kujunjung sejak dari rahim.”

Mazmur 139:13

“Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.”

Yesaya 44:2

“Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau:”

Yesaya 44:24

“Beginilah firman Tuhan, Penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan; ”Akulah Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi – siapakah yang mendampingi Aku?”

Yesaya 49:1

“Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh! Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku.”

Mazmur 127:3

“Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.”

Roma 11:36

“Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!”

3. Ayat Alkitab tentang doa untuk janin yang ada dalam kandungan

3. Ayat Alkitab tentang doa janin ada dalam kandungan
Freepik/jcomp

Selain Firman Tuhan, doa juga merupakan napas orang Kristiani yang percaya. Dalam doa, biasanya kita memanjatkan permohonan dan harapan kepada Tuhan dengan harapan akan terjadi. 

Mama harus selalu mendoakan yang terbaik untuk si Kecil, bahkan sejak dari dalam kandungan. Berikut referensi ayat Alkitab yang mengacu pada doa, antara lain:

Mazmur 22:11

“Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku”

Amsal 1:7

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.”

Amsal 1:8

“Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.”

Amsal 10:1

“Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya.”

1 Samuel 2:26

“Tetapi Samuel yang muda itu, semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia.”

Ulangan 28:13

“Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia,”

Yesaya 49:6b

“Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi.”

3 Yohanes 1:4

“Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar dari pada mendengar, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.”

Efesus 1:17

“dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.”

Amsal 2:6

“Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian.”

Mazmur 144:12a

“Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya;”

Mazmur 144:12b

“dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru, yang dipahat untuk bangunan istana!”

4. Ayat Alkitab tentang pemeliharaan dan berkat Tuhan terhadap janin yang dikandung

4. Ayat Alkitab tentang pemeliharaan berkat Tuhan terhadap janin dikandung
Freepik/Jcomp

Sebagai umat Kristiani, kita percaya bahwa Tuhan memelihara seluruh kehidupan kita, termasuk anak kita. Tentunya kita juga berharap agar anak yang akan lahir ke dunia nantinya senantiasa mendapat berkat Tuhan. 

Berikut ayat-ayat Alkitab yang menyatakan pemeliharaan dan berkat Tuhan, antara lain: 

Matius 6:25

“Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian?”

Ulangan 28:11

“Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu – di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu.”

Ulangan 30:9

“Tuhan, Allahmu, akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan, Allahmu, akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu.”

Ulangan 7:13

“Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak; Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu.”

Filipi 4:6

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

Efesus 5:29

“Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat,”

Ulangan 31:6

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”

1 Tesalonika 5:23

“Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.”

Yesaya 41:10

“janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

Matius 6:20

“Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?”

Amsal 11:21

“Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan.”

Ulangan 7:9

“Sebab itu haruslah kauketahui, bahwa Tuhan, Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan,”

Kisah Para Rasul 16:31

“Jawab mereka: ”Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.””

Yesaya 44:3

“Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.”

Mazmur 25:12-13

“Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi.”

Mazmur 22:10

“Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan; Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku.”

5. Ayat Alkitab agar anak hidup dalam kebenaran

5. Ayat Alkitab agar anak hidup dalam kebenaran
Pixels/Nappy

Penting bagi setiap umat Kristiani untuk hidup dalam kebenaran. Hal tersebut jugalah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. 

Berikut beberapa ayat yang menyatakan anak untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, antara lain: 

Mazmur 119:9

“Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.”

Ulangan 5:33

“Segenap jalan, yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki.”

1 Raja-raja 3:14

“Dan jika engkau hidup menurut jalan yang Kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku, sama seperti ayahmu Daud, maka Aku akan memperpanjang umurmu.”

Roma 12:1

“Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.”

1 Yohanes 3:18

“Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.”

Itulah 50 ayat Alkitab untuk janin dalam kandungan bisa menjadi renungan saat menjalani masa kehamilan. Semoga ayat-ayat Alkitab tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan.

Baca juga:

The Latest