Dongeng Bahasa Jawa Singkat untuk Pengantar Tidur, Penuh Pesan Moral

Yuk, ceritakan dongeng bahasa Jawa ini pada Si Kecil!

8 Agustus 2023

Dongeng Bahasa Jawa Singkat Pengantar Tidur, Penuh Pesan Moral
Freepik/Prostooleh

Selain dongeng bahasa Sunda, ada jugadongeng bahasa Jawa. Dongeng ini berasal dari kebudayaan Jawa. Kisahnya pun menggunakan bahasa Jawa. 

Dongeng bahasa Jawa bisa dijadikan media untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada anak. Dengan membacakan dongeng bahasa Jawa sebagai pengantar tidur, anak belajar untuk melatih kemampuan kognitif dan daya imajinasinya.

Melalui kegiatan tersebut, hubungan anak dan orangtua juga semakin dekat.

Nah, apa saja cerita dongeng bahasa Jawa singkat? Simak ulasan Popmama.com ini, ya.

1. Manfaat membacakan dongeng bahasa Jawa

1. Manfaat membacakan dongeng bahasa Jawa
Freepik/Drazen Zigic

Dongeng bahasa Jawa tidak hanya mengajarkan anak tentang kosakata bahasa Jawa. Lewat dongeng, anak juga belajar banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa dijadikan bekal kehidupan. 

Bahkan, membacakan dongeng dapat memberikan banyak manfaat pada Si Kecil. Dengan membacakan dongeng sebelum tidur, orangtua melatih daya pikir, mengembangkan kreativitas, mengasah kemampuan emosional, dan membangun kedekatan dengan anak.

Ada baiknya orangtua melakukan kegiatan mendongeng sebagai kebiasaan baik. Sehingga, kemampuan kognitif anak semakin berkembang.

Editors' Pick

2. Dongeng bahasa Jawa: Dongeng Kebo Bango Lan Jalak

2. Dongeng bahasa Jawa Dongeng Kebo Bango Lan Jalak
Freepik/Freepik

Ing zaman mbiyen, kebo lan jalak kekancan. Kebo ngeroso pundake gatel-gatel. Nanging kebo ora iso ngukur awake dewe. 

Kebo njaluk tulung nang kanca kewan liyane. Dhilalah ora enek kewan sing gelem nulung kebo. Akhire kebo nelangsa. 

Bar kuwi, jalak teko. Jalak nakoni kebo sing nelangsa. Ngerti ceritone kebo, jalak nutuli gegere kebo ben ora gatel-gatel maneh. Ket dino kuwi, kebo lan jalak dadi kekancan.

3. Dongeng bahasa Jawa: Dongeng Baya Lan Kebo

3. Dongeng bahasa Jawa Dongeng Baya Lan Kebo
Freepik/Freepik

Ing sawjining dina, kebo mlaku-mlaku nang pinggir kali. Kebo krungu suara baya njaluk tulung merga baya kebrukan wit. Kebo nulungi baya. Kebo nyrudug wit nganggo sungune.

Baya sing ora duwe rasa matur nuwun malah nyokot sikile kebo. Baya arep mangan kebo. Ngerti niat elek baya, kebo nyuruk wit ben kebrukan baya neh. Bar kuwi kebo melayu ben iso selamet.

4. Dongeng bahasa Jawa: Dongeng Kancil Lan Baya

4. Dongeng bahasa Jawa Dongeng Kancil Lan Baya
Freepik/Freepik

Ana ing sawijining dina, kancil mlaku-mlaku ana ing pinggir kali. Dheweke lagi susah mergane wetenge krasa luwe. Wis wiwit wingi kancil ora kelebon panganan babar pisan. 

Desane kancil saiki lagi ana pagebluk. Timun-timun sing ditanduri pak tani padha mati. Pas mlaku ana ing cedhak wit randhu sing nggo tetenger desa kuwi kancil ketemu karo kelinci. Kelincine ngandani kancil enek timun seger nang sebrang kali.

Kancil akhire mlaku nang kali. Kancil bingung merga ana baya nang njero kali. Akhire kancil ngapusi baya. Kancil ngandani lak diutus kanjeng Nabi nyebar undangan kenduri. Kancil kudu ngitung jumlah kewan sing urip nang alas, salah sijine baya. 

Bar dikandhani carane, baya-baya sing wis ngumpul mau padha bubar terus nata dhewe dhewe kathi urut. Kancil ben iso ngitung jumlah baya sing nang kali. Mbasan wis tekan pinggir kali, kancil mlayu mbradhat sipat kuping ninggalake baya sing isih jejer ngenteni. Akhire baya lagi sadhar yen wis diapusi kancil. 

5. Dongeng bahasa Jawa: Dongeng Kancil Nyolong Timun

5. Dongeng bahasa Jawa Dongeng Kancil Nyolong Timun
Freepik/Freepik

Ing sawijing dina, kancil mlaku-mlaku cedek kebon Pak Tani. Kancil eruh timun. Kancil sing luwe, langsung mangan timun Pak Tani.

Pak Tani banjur ngindhik sapa sing nyolong timune kuwi mau. Pak Tani ngerti menawa sing nyolong timun iku Kancil, Pak Tani gawe jebakan kanggo Kancil. Pak Tani gawe wong-wongan kang diwenehi pulut nangka lan di pasang ana ing kebon timun.

Kancil akhire ketangkap Pak Tani mergo nempel pulut nangka. Kancil dilebokno kandang. Bar kuwi kancil sing cerdik akale iso metu. Kancil ngapusi kirike Pak Tani.

Itulah dongeng bahasa Jawa yang bisa diceritakan pada anak.

Setelah membacakan dongeng, ajak anak untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita, ya. Semoga bermanfaat.

Baca Juga:

The Latest